Dosabhai Framji Karaka, Esq.

Dosabhai Framji Karaka, Esq. (1829-1902)
Magistrate and News Editor